Vietinbank báo lãi hơn 4.000 tỷ đồng sau nửa năm

Thursday, July 24, 2014 10:30

Vietinbank báo lãi hơn 4.000 tỷ đồng sau nửa năm

So với đầu năm 2014, tổng tài sản Vietinbank đã tăng 3,5%.

Sáng 24/7, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

Đại hội này nhằm thông qua nội dung sửa đổi và bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị; sửa đổi và bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát; bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

Tại đại hội trên, Vietinbank cho biết một số kết quả kinh doanh cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2014.

Cụ thể, so với đầu năm 2014, tổng tài sản Vietinbank đã tăng 3,5%; nguồn vốn tăng 4% và dư nợ tín dụng tăng trưởng 3%; lợi nhuận trước thuế đạt 56% kế hoạch đại hội đồng cổ đông 2014 đề ra. Vietinbank tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về quản trị rủi ro, tăng cường công tác quản lý và thu hồi xử lý nợ, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%.

Năm 2014, Vietinbank đặt một số chỉ tiêu kế hoạch chính với tổng tài sản 640.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2013; nguồn vốn huy động 573.000 tỷ đồng, tăng 12%; dư nợ cho vay và đầu tư 600.000 tỷ đồng, tăng 12%; vốn chủ sở hữu đạt gần 55 ngàn tỷ đồng, dẫn đầu các ngân hàng thương mại về qui mô vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ; lợi nhuận trước thuế đạt 7.280 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức 10%; ROE từ 10-12%; ROA từ 1,2-1,5%; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Với tỷ lệ thực hiện nói trên, trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Vietinbank ước đạt 4.076,8 tỷ đồng.

Theo VnEconomy