DANH SÁCH MỘT SỐ NGÂN HÀNG TẠI FRANCE

Wednesday, July 25, 2012 10:02

TT

Tên Quốc gia Tên Thành Phố Tên Ngân Hàng

1

FRANCE Paris Citibank

2

FRANCE Paris Mizuho Corporate Bank Ltd

3

FRANCE Paris Natexis Banques Popularises (Head Office)

4

FRANCE Paris Natexis banques popularises (paris branch)

5

FRANCE Paris Sumitomo Mitsui Banking Corporation

6

FRANCE Lille Banque Populaire Du Nord

Tư vấn chuyển tiền đi pháp , nhận tiền kiều hối từ pháp về việt nam.