6 tháng, Vietcombank báo lãi 2.778 tỷ đồng, nợ xấu 3,06%

Friday, July 11, 2014 11:50

6 tháng, Vietcombank báo lãi 2.778 tỷ đồng, nợ xấu 3,06%

Vietcombank là ngân hàng thương mại áp lãi suất huy động thấp trên thị trường, nhưng huy động vốn lại tăng trưởng rất mạnh.

Ngày 11/7, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm cũng đã được công bố.

Nửa đầu 2014, Vietcombank là ngân hàng thương mại áp lãi suất huy động thấp trên thị trường, nhưng huy động vốn lại tăng trưởng rất mạnh, cao hơn nhiều mức bình quân của ngành.

Cụ thể, huy động vốn từ nền kinh tế (không tính bảo hiểm xã hội) của Vietcombank tính đến 30/6/2014 đạt 378.780 tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm, cao hơn mức tăng bình quân của toàn ngành (5,3%). Huy động vốn từ nền kinh tế tăng đều ở cả tổ chức kinh tế (13,5%) và dân cư (14,9%); cơ cấu vốn tương ứng là 46-54%.

Đến 30/6, dư nợ tín dụng (bao gồm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) của ngân hàng này đạt 293.546 tỷ đồng, tăng 6,63% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn ngành (3,5%). Tín dụng tăng khá ở tổ chức kinh tế (6,7%), thể nhân (7,0%).

Dư nợ cho vay trung dài hạn tăng 10,63%, trong khi dư nợ cho vay ngắn hạn chỉ tăng 4,35%; tỷ trọng dư nợ cho vay trung dài hạn tăng từ ~ 36% lên mức 38%.

Về nợ xấu, thu nợ xử lý dự phòng rủi ro lũy kế 6 tháng của Vietcombank đạt 403 tỷ đồng, tăng khoảng 3,3 lần so với kết quả cùng kỳ năm trước; thu nợ đã bán cho VAMC đạt 434,5 tỷ đồng, đạt 61,65% kế hoạch năm (trong đó 356,5 tỷ đồng được ghi nhận vào doanh thu 6 tháng đầu năm).

Tỷ lệ nợ nhóm 2 tại 30/06/2014 ở mức 7,69%, giảm so với 31/12/2013 (8,27%). Tỷ lệ nợ xấu tại 30/6 ở mức 3,06%.

Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) khoảng 12%. Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/nợ xấu được duy trì ở mức 90%. Tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 16,52%, thấp hơn mức quy định là 30%.

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank trước dự phòng đạt 5.178 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng này đã trích dự phòng rủi ro ở mức 2.400 tỷ đồng. Thu nhập thuần từ lãi tăng 9%, thu dịch vụ tăng 15,11%, thu từ kinh doanh ngoại tệ giảm 6,6%, thu nợ ngoại bảng tăng hơn 3 lần, chi phí quản lý tăng 16,7%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.778 tỷ đồng sau khi trích dự phòng rủi ro, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Hiệu suất sinh lời của tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt tương ứng là 0,90% và 10,07%. NIM giữ ở mức 2,5%.

Theo VnEconomy