Chỉ cần thực hiện 3 bước

Bước 1
Yêu cầu người gửi tiền gửi số tham khảo cho quý vị, điều này sẽ giúp thực hiện nhanh việc nhận tiền.

Bước 2
Đến đại lý MoneyGram (sử dụng Tìm Chúng tôi.), mang theo chứng minh* và số tham khảo.

Bước 3
Điền vào mẫu đơn ‘nhận’ và trình chứng minh – quý vị sẽ nhận được tiền, thông thường là tiền địa phương.

* Quý vị có thể được yêu cầu trình chứng minh, thông thường là một trong số những tài liệu sau: hộ chiếu, bằng lái xe, quốc tịch, chứng minh thư.

Quý vị có thể cần phải đưa ra chứng minh về địa chỉ (bản kê khai ngân hàng, hóa đơn).

Các yêu cầu khác nhau theo từng quốc gia, do đó hãy hỏi đại lý MoneyGram tại địa phương quý vị để mang theo giấy tờ đúng.