Moneyram mở thêm chi nhánh mới ở Mỹ

Tuesday, July 9, 2013 5:12

Trụ sở Dallas của Moneygram là chi nhánh dẫn đầu về chuyển tiền, vừa mua lại dịch vụ ở Latino, Atlanta, Georgia, để tăng số lượng các chi nhánh của Moneygram. Để đưa Moneygram đến gần hơn với người tiêu dùng và nỗ lực để đáp ứng nhu cầu chuyển tiền của khách hàng.

Chúng tôi làm việc để mang đến giá trị và sự tiện lợi đến những người chúng tôi phục vụ, để cung cấp cho người tiêu dùng có thể chuyển tiền đến bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào, với cách thức hiệu quả và an toàn nhất

Trước khi mua lại văn phòng này, Moneygram đã điều hành nhiều chi nhánh ở Miami, Floria, and  thành phố New York, New York. Việc mua lại các văn phòng dịch vụ Latino không độc quyền trước đây, mà gửi kiều hối từ Mỹ đến Mexico và Mỹ Latin, và 10 công ty mới hoạt động ở Atlanta.

Bà Pamela H.Patsley, Chủ tịch MoneyGram

Bà Pamela H.Patsley, Chủ tịch MoneyGram

“Việc mua lại văn phòng mới của Moneygram là một động thái đặc trưng của thị trường chúng tôi” Pete Ohser, phó chủ tịch tập đoàn Moneygram ở Canada, Mỹ nói. “chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những phương thức mới để cung cấp sự tiện dụng cho người tiêu dùng và phát triển cho phù hợp với nhu cầu của họ. Bằng cách điều hành những chi nhánh này, chúng tôi không chỉ làm việc không chỉ  giữ cho dịch vụ chúng tôi được hiệu quả và an toàn, mà còn cố gắng để củng cố vị thế thương hiệu của mình ở thị trường  Atlanta”

Việc mua lại này tạo cơ hội cho các công ty để trải nghiệm trong một thị trường quan trọng này.

“Nó có ý nghĩa đối với chúng tôi để điều hành các chi nhánh ở những khu vực quan trọng” Ohser nói. “Chúng tôi làm việc để mang đến giá trị vá sự tiện lợi đến những người chúng tôi phục vụ, để cung cấp cho người tiêu dùng có thể chuyển tiền đến bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào, với cách thức hiệu quả và an toàn nhất”

Về  Moneygram

Moneygram, là công ty chuyển tiền hàng đầu, cho phép người tiêu dùng không hoàn toàn phụ thuộc vào các tổ chức tài chính truyền thống để đáp ứng nhu cầu tài chính của họ. Moneygram cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn ở Mỹ và Canada và các dịch vụ chuyển tiền trên toàn thế giới thông qua hệ thống mạng toàn cầu của hơn 321.000 đại lý trên khắp thế giới – bao gồm các đại lý bán lẻ, bưu điện quốc tế và các tổ chức tài chính-  trên 198 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để tìm biết thêm thông tin về dịch vụ chuyển tiền và thanh toán hóa đơn tại đại lý hay trực tuyến, vui long truy cập moneygram.vn hoặc kết nối với chúng tôi trên Facebook.

Theo businesswire