Chỉ cần thực hiện 5 bước

step-1

Bước 1

Tìm đại lý MoneyGram, sử dụng Tìm Chúng tôi.

step-2

Bước 2

Đến đại lý MoneyGram, mang theo chứng minh thư.*

step-3

Bước 3

Điền một mẫu đơn đơn giản và giao cho đại lý MoneyGram cùng với số tiền quý vị muốn chuyển cộng với phí dịch vụ. Quý vị cũng có thể chuyển một lời nhắn dài 10 từ trong mẫu đơn..

step-4

Bước 4

Điền một mẫu đơn đơn giản và giao cho đại lý MoneyGram cùng với số tiền quý vị muốn chuyển cộng với phí dịch vụ. Quý vị cũng có thể chuyển một lời nhắn dài 10 từ trong mẫu đơn..

step-5

Bước 5

Liên hệ với người mà quý vị chuyển tiền và đưa số tham chiếu cho người đó. Chỉ trong 10 phút**, số tiền sẽ được chuyển đến tay người nhận.

* Quý vị có thể được yêu cầu trình chứng minh, thông thường là một trong số những tài liệu sau: hộ chiếu, bằng lái xe, quốc tịch, chứng minh thư. Quý vị có thể cần phải đưa ra chứng minh về địa chỉ (bản kê khai ngân hàng, hóa đơn). Yêu cầu khác nhau tại các quốc gia, do đó hãy hỏi đại lý MoneyGram tại địa phương quý vị để mang theo giấy tờ đúng.

Bên cạnh chi phí chuyển tiền, tỷ giá ngoại tệ do MoneyGram hoặc đại lý đặt ra cũng có thể được áp dụng. Giá tiền tùy thuộc vào sự thay đổi tỷ giá.

**Tùy thuộc vào giờ hoạt động của đại lý nhận tiền MoneyGram và quy chế tại địa phương.